Ynni gwynt arnofiol

dros Cymru.

Ein canlyniadau yw canlyniadau, canlyniadau i natur ac sy’n canolbwyntio ar Gymru o wynt alltraeth arnofiol.

Môr Glas a Môr Gwyrdd fydd ein cyfraniadau at gynhyrchu ynni glân Cymru. Mae gennym ni agwedd Gymreig unigryw, gyda llawer o’n tîm prosiect yn byw neu’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn cynnal cyfrannau o’r ddau brosiect i’w perchnogi gan sefydliadau cymunedol yng Nghymru, a’n nod yw sicrhau’r gwerth mwyaf posibl i Gymru o ddatblygu, gosod a gweithredu ein prosiectau.

Ein gwerthoedd

Byddwn yn ddatblygwyr cyfrifol, yn gweithio gyda chymunedau lleol a’r gadwyn gyflenwi, ac yn cyflawni prosiectau sy’n diogelu ecoleg Cymru.

Cyflawni dros Gymru

Byddwn yn gwneud y mwyaf o’r buddion economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol o’n prosiectau.

Partneriaid y Prosiect

Rydym yn dod â gwybodaeth leol fanwl ynghyd â phartneriaid datblygu o safon fyd-eang.

Perchnogaeth gymunedol

Ein nod yw cadw rhannau o’r ddau brosiect ar gyfer perchnogaeth yn unig gan gyrff cymunedol yng Nghymru.

Ein gwerthoedd

Byddwn yn ddatblygwyr cyfrifol, yn gweithio gyda chymunedau lleol a’r gadwyn gyflenwi, ac yn cyflawni prosiectau sy’n diogelu ecoleg Cymru.

Cyflawni dros Gymru

Byddwn yn gwneud y mwyaf o’r buddion economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol o’n prosiectau.

Partneriaid y Prosiect

Rydym yn dod â gwybodaeth leol fanwl ynghyd â phartneriaid datblygu o safon fyd-eang.

Perchnogaeth gymunedol

Ein nod yw cadw rhannau o’r ddau brosiect ar gyfer perchnogaeth yn unig gan gyrff cymunedol yng Nghymru.