Perchnogaeth Gymunedol

Bydd gan brosiectau Môr Glas a Môr Gwyrdd gydran sylweddol wedi’i neilltuo ar gyfer perchnogaeth gan sefydliadau cymunedol yng Nghymru. Credwn y bydd cydrannau cymunedol y prosiectau yn cynrychioli ased ynni cymunedol mwyaf Cymru, a’n nod yw gosod safon newydd ar gyfer perchnogaeth gymunedol yng Nghymru.

Rydym hefyd yn awyddus i archwilio a allwn ehangu perchnogaeth leol ymhellach, drwy fuddsoddiad yn y prosiect gan sefydliadau neu gronfeydd pensiwn yng Nghymru. Os llwyddwn yn yr uchelgais hwn, bydd Mor Glas a Mor Gwyrdd yn dod yn enghreifftiau o brosiectau yn nyfroedd Cymru sy’n dychwelyd gwerth i sefydliadau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.